Affärsidé

Succedo är ditt företags stöd i

* projektledning - att skapa projekt genom rätt finansiering och rätt strategisk utveckling

* förändringsledning - att med "Lean"-tänkande skapa en flexibel organisation genom medarbetarnas motivation och engagemang

* lärande utvärdering - följa upp och skapa ständig förbättring i projekt genom s k följeforskning ("on-going evaluation")

* finansiering - att hitta rätt kapital och ekonomiskt stöd

* ledarskap - att utveckla strategi, affärer och medarbetarengagemang

Vår samlade erfarenhet, kreativitet och kontaktnät är de främsta verktygen som vi ställer till ditt förfogande.

Den första analysen/diskussionen med goda råd är alltid kostnadsfri. Redan där får vi ofta fram idéer på vilka kontakter som kan tas och hur du kan finansiera den förändring som du vill göra.