Partner

Ett väl fungerande nätverk är en stor tillgång i branschen och vi söker konstant partners med kompetenser som är till gagn för samtliga parter. Känner Ni att vi skulle vara ett bra komplement för Er och/eller att Ni skulle vara ett bra komplement för oss, tveka inte att kontakta oss.

Företagsnamn Kontaktperson
Adress
Personligt telefonnummer
Postnr Personlig e-post
Ort  
 
E-post  
 
Webadress  
 

Ange här nedan de uppgifter som Du tror kan vara av värde.

 

Officiella partners

Curomed Utbildning AB

IQ Individuell
Kompetensutveckling