Projekt

 

Här finns info om idéer och projekt som vi, ibland tillsammans med uppdragsgivare, erbjuder Dig och Din verksamhet att delta i.

 

 

image003Förändringsledning– att utveckla en verksamhet med delaktighet från alla

Att leda utvecklings- och förbättringsarbete är nära besläktat med allt annat ledarskap. Det är ju människorna själva som ska förändra organisationen. Som förändringsledare behöver du tycka om människor, att leda, och att se andra lyckas. Du behöver även kunna arbeta engagerat och vara övertygad om att människor vill ta ansvar. Men praktisk kunskap om förändringens planering, dess drivkrafter och motstånd behöver du också ha i bagaget.
Succedo erbjuder en kombinerad praktisk och teoretisk utbildning, där du under resans gång leder din egen organisations förändring, och slutligen mäter resultatet. Genom återkommande träffar under ett års tid, får du det stöd och den handledning du behöver för att under den tiden i samverkan med personalen planera och genomföra förbättringsarbete på arbetsplatsen. Den kunskap och de verktyg som behövs för detta bär du sedan med dig i framtiden, och du och din organisation har praktiskt fått genomföra ett förändringsarbete och även verifierat att den gett resultat.
Succedo har framgångsrikt drivit denna utbildning under 2004-2005 i Malå kommun, samt för närvarande i Sorsele kommun.

På länkarna nedan kan du läsa mer om detta. (Du behöver Acrobat Reader)

Om förändringsledning: "Att leda förändring"

Informationsblad: "Utbildning i förändringsledning"

Pedagogisk utveckling

Vi arbetar med utveckling för unga människor, genom dels att stödja dem som arbetar med unga, dels genom att arbeta direkt med de unga.

Ett sätt att arbeta är att bidra till projekt för ny kompetens inom skolvärlden. Lärare och annan personal som arbetar med unga kan utveckla sin förmåga att ”se” och stödja elever. Tänk om alla klasser kunde fungera som i TV-serien ”Klass 9A”!

Vi har haft förmånen att få jobba med dessa frågor inom kommunala skolan och inom folkhögskolevärlden.

Viktiga frågor är att arbeta speciellt med metodik för invandrarungdomar (och för den skull även äldre) som kan ha speciella utmaningar då de kommer med annat språk och annan kultur.

Där har vi arbetat bl a med studieförbunden.

Också viktigt är att samordna samhällets alla instanser för stöd, så man förstår varandra, kan komplettera varandra och därmed ”dra åt samma håll”.

Inte sällan är detta projekt inom EU:s sociala fond. Vi kan hur den fungerar och hur man söker medel.

 

 Vincent - ett utvecklingsprogram för företag och företagaren. Genom externa medel (statsbidrag) är större delen av deltagaravgiften finansierad.

Alla företag har behov att med jämna intervaller "pröva" företaget utifrån de förändringar som sker i omvärlden. Att utveckla företaget / organisationen kräver kompetens och engagemang.
Med Vincent-programmet får företagen ett antal ideala egenskaper att utgå ifrån, som genom eget arbete (över Internet, oavsett var deltagaren befinner sig) med handledaren som bollplank, och i några träffar med andra företagare leder fram till en egen, tydlig och strukturerad företagsutvecklingsplan.

Deltagarna använder datorn som arbetsredskap under hela utbildningen vilket även ger en relevant kompetenshöjning av datoranvändning. Följande ämnesområden behandlas: Data/IT, ledarskap, ekonomistyrning, försäljning, marknadsföring, kvalitet, miljö samt företagsjuridik.

Vincent är utarbetat av Företagarnas Riksorganisation men drivs nu av Sveriges folkhögskolor, vilket innebär att programmet kan drivas i hela landet.

I Västerbotten har hittills (från 2003) c:a 200 företag/företagare deltagit, i  Skellefteå, Umeå och Lycksele. Kurser har även drivits i Örnsköldsvik och Kiruna. Under hösten 2010 planeras grupper för uppstart i Piteå och Skellefteå. Hör av Dig för mer information

Klicka på fågeln för att komma direkt till Vincents hemsida.


Utbildning i Offentlig upphandling – från början ett EU-projekt som Succedo genomför. Från starten har mer än 200 företag i Västerbotten deltagit. Deltagande har även skett i Västernorrland.

Offentlig sektor i Sverige upphandlar för mer än 400 miljarder/år - inom Västerbottens län upphandlas för ca 8 miljarder per år. Icke oväsentliga belopp beräknas upphandlas utanför länet.
Det är viktigt att näringslivet ser möjligheterna och inte bara reglerna när man är eller avser att bli anbudsgivare mot offentlig sektor.

Det fundamentala och viktigaste inslaget att göra affärer mot offentliga kunder är på vilket sätt företagen kan/skall marknadsföra sig.
Enligt lagen om offentlig upphandling skall offentlig sektor annonsera och/eller lägga ut sina förfrågningar på allmän tillgänglig databas, vilket innebär att leverantörerna därmed får en exklusiv affärsmöjlighet. Det är avgörande att företagen har förmåga att studera förfrågningsunderlagen och upprätta kraftfulla anbud, som svarar upp mot såväl grundläggande formalia, som affärsmässiga upplägg.

Mer om LOU finner du på:
www.nou.se Mer om pågående upphandlingar i Västerbotten finner Du på: www.vasterbottensportalen.com

Den första anställningen - ”möjligheter för småföretagare att anställa en första person”

Vi driver tillsammans med Företagarna Västerbotten (när finansiering finns) en utbildning i lagar och regler som ”styr” anställningsärenden. Projektet medfinansieras av EU:s strukturfonder.

Det finns c:a 5.000 soloföretagare i Västerbotten, dvs företag som sysselsätter en person på heltid. Runtom i landet pågår idag många diskussioner hur tillväxt i soloföretagen ska kunna ske. I och med att Sverige nu har en ny regering kan vi sannolikt utgå ifrån att lagar och regler delvis kommer att förändras inom ovanstående område.

En större utredning gjord av Nutek visar att c:a 50 % av soloföretagen vill anställa, men många verkställer inte detta på grund av rädslan för det snåriga regelverket.
Syftet med utbildningen är att utveckla företagarens kompetens / förmåga att agera rätt vid anställningsärenden. Medverkan kommer att ske från personer som har spetskompetens inom nedanstående områden. Anställningsregler, kostnader som uppkommer, sysselsättningsbidrag, lönebidrag, avtalsförsäkringar, semesterregler, sjuklöneregler, rehabiliteringsplan, fack- och kollektivavtal och vilka möjligheter som finns att påbörja och avsluta en anställning. Affärsutveckling, ledarskap och rekrytering kommer även att beröras.

Anmälan kan ske till info@succedo.se, eller telefon 0910 - 72 60 10

Har du ”KOLL” på ditt företags penningflöde, såväl som din privatekonomi?

Företagarna Västerbotten och Succedo AB kommer att genomföra en utbildning i ”konsten” att hantera penningflödet. Projektet drivs under förutsättning av medfinansiering via EU:s strukturfonder.

Ett huvudmål är att utveckla företagarens förmåga att hantera det ekonomiska flödet. Om dessutom alla i ett företag tänker i ekonomiska termer uppstår en stor potential att öka lönsamheten. Ökad vinst kräver ett aktivt agerande, där både stora och små möjligheter ständigt måste användas och kombineras.

Vi kommer att fokusera på såväl företagets ekonomi som företagarens privatekonomi. Ex. effektivitet – ledtider & produktivitet – inköp – prispolicy – lönsamhets-förbättrande åtgärder – faktureringsrutiner – leverantörsbetalningsrutiner – kreditbevakning – företagsstöd – finansiering – likviditetshantering – m.m.

Anmälan kan ske till info@succedo.se, eller telefon 0910 - 72 60 10