Tjänster

Verksamhetsutveckling med förändringsledning (se även rubrik Projekt)
Verksamhetsutveckling handlar om att göra mer, med mindre resurser. Det kan bara ske genom medarbetarnas engagemang. Och för att utveckla det, krävs ett förändringsmedvetet ledarskap. Succedo har metoder och verktyg som ledare och personal kan använda för sin utveckling, där det inte minst viktiga är "hur"-frågan, dvs hur det går till att gå från analys till verkställande.

Och vinsterna kommer på alla plan; ökad motivation, ökad effektivitet, minskad sjukfrånvaro, bättre kvalitet framför allt i tjänster, stabilare värdegrund - och därmed ökad lönsamhet!

Låter det paradoxalt? Det är det inte. Vi har flera exempel att visa!


Pedagogisk utveckling
Vi arbetar med att stödja utveckling för unga människor, både på det personliga planet och med samordning mellan olika av samhällets aktörer. Genom att arbeta strukturerat och med stor empati har vi bevis för att det går att undvika att en ung människa hamnar i det s k utanförskapet. I utanförskapet har nationalekonomer räknat ut att varje individ kostar samhället 450.000 kr - per år! Så det är fruktansvärt dyrt att låta bli att stödja våra ungdomar....


EU:s strukturfonder
Tillsammans med uppdragsgivare kreerar och arbetar vi med projekt som har anknytning till strukturfondsprogram. Programmen är inriktade på att stärka och utveckla tillväxten i näringslivet samt att stärka regionens dragningskraft så att nya företag etableras och utflyttning motverkas


Utvecklingsprogram för företag och företagare (se rubrik Projekt)
Vi är certifierade att använda det av Företagarna utvecklade chefsutvecklingsprogrammet Vincent, som är en webbaserad interaktiv chefsutbildning för småföretagare.


Affärer med offentlig sektor (se rubrik Projekt)
Vi utvecklar näringslivet på att bli aktivare och skapa högre kompetens att bedriva affärer mot offentlig sektor (en marknad i Sverige på c:a 550 miljarder). För detta ändamål använder vi ett anpassat affärsutvecklingsprogram som benämns Monitor, framtaget av Svenska Exportrådet, vilket vi är certifierade att bedriva.Tillväxtkapital och affärsplanering
Anskaffning av tillväxtkapital är för många företag en aktuell fråga. Vi är certifierade i Stafett, ett program som utvecklats av Tillväxtverket/Nutek.


Regionalpolitiska företagsstöd
Många företag har möjlighet att söka ekonomiska stöd för såväl hårda som mjuka investeringar, d.v.s maskiner, inventarier, byggnader, marknads- och produktutveckling, ledningsstöd m.m. Vi har stor vana att tillsammans med olika uppdragsgivare söka regionalpolitiska företagsstöd.