Uppdragsgivare

Våra kunder är främst små- och medelstora företag, kommuner samt olika andra offentliga organisationer.

Uppdrag

Vi har genomfört ett större antal verksamhetsanalyser mot olika branscher / verksamheter

 

C:a 140 processer har genomförts med växtkraft mål 4 och mål 3 med kunder i hela Sverige

 

Under åren har vi upprättat ett antal regionalpolitiska företagsstöd för olika kunders räkning

 

Vi har bedrivit och bedriver olika projekt med finansiering bland annat från olika strukturfonder, tillsammans med ex. Företagarnas Riksorganisation, Företagarnas Utbildning AB, Svensk Handel, Marknadsföreningen, Svenska Samernas Riksförbund, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet

 

Ledningsstöd för olika kunders räkning

 

Olika uppdrag från kommuner

 

Affärsplanering för tillväxtföretag